Osnovni

4800 RSD/ godišnje
 • Vaša lokacija na mapi
 • 5 slika ordinacije
 • 6 objava na facebook-u
 • Plaćene objave na facebook-u
 • Prikaz na naslovnoj strani
 • Istaknuti u pretrazi

4800 RSD/ godišnje

Izaberite

Standard

7200 RSD/ godišnje
 • Vaša lokacija na mapi
 • 10 slika ordinacije
 • 12 objava na facebook-u
 • 3 plaćene objave na facebook-u
 • Prikaz na naslovnoj strani
 • Istaknuti u pretrazi

7200 RSD/ godišnje

Izaberite

Premium

10800 RSD/ godišnje
 • Vaša lokacija na mapi
 • 20 slika ordinacije
 • 24 objava na facebook-u
 • 6 plaćenih objava na facebook-u
 • Prikaz na naslovnoj strani
 • Istaknuti u pretrazi

10800 RSD/ godišnje

Izaberite
Kratak slogan koji će asocirati na vas
Korisnici mogu pretraživati ordinacije po oblastima stomatologije.
Korisnici mogu pretraživati ordinacije po pogodnostima koje pružaju.
.
Prva slika će biti naslovna.
Napišite u formatu koji vama odgovara.