Bi-dent

Bi-Dent specijalistička ordinacija opšte stomatologije, sa višedecenijskim iskustvom, pruža bezbednost i sigurnost pacijentima, savesnim lečenjem, popravkom zuba i izradom vrhunskih protetskih radova (proteza, krunica, mostova). Preporuke naših dugogodišnjih pacijenata, drugima, motiviše nas da i dalje radimo pružajući maksimum svog stručnog znanja, uz korišćenje najnovijih stomatoloških metoda lečenja i stručnog tima zubnih tehničara.

Naš rad obuhvata:
– popravke i lečenje zuba
– ekstrakcije – vađenje zuba
– lečenje vezivnog aparata zuba (paradontologija)
– beljenje zuba
– oralno-hirurške intervencije
– protetika

Stručni tim:
dr Biljana S. Čitaković – spec. opšte stomatologije
dr Marina Ranković – dr stomatologije

Zubne tehnike:
Mobil-metal tehnika – Dragan Čitaković, vizil proteze
Teh. Antonović – porcelanska i bezmetalna keramika
Zubni teh. Dušanka Pavlović – totalne i parcijalne proteze