DENTAL VORTEX

S ljubavlju prema zubima!

Dental Vortex je osnovan sa jednom misijom, a to je da kreira nove osmehe.Cilj je obezbediti našim pacijentima osmeh kakav žele i zaslužuju.
Nudimo novu i inovativnu tehnologiju.Upotrebljavamo savremene materijale unapređenog kvaliteta.Rešavamo kompleksne slučajeve u saradnji sa specijalistima iz različitih oblasti stomatologije..
Nastojimo da stomatološke intervencije učinimo što prijatnijim za pacijente i brinemo o njihovoj udobnosti.Sa puno razumevanja i strpljenja pristupamo svakom pacijentu kako bi stres i strah sveli na minimum.
Svaki pacijent dobija edukaciju o ispravnom načinu održavanja oralne higijene i značaju kontrolnih pregleda kako bi unapredili svoje oralno zdravlje.

S ljubavlju prema zubima!
Vaš Dental Vortex